UNA PORTA D’ENTRADA A BARCELONA

Ruta pel barri de la Maternitat i Sant Ramon

UNA PORTA D’ENTRADA A BARCELONA

Ruta pel barri de la Maternitat i Sant Ramon

La Maternitat i Sant Ramon és un dels tres barris que conformen el districte de les Corts; delimitat al nord per l’avinguda Diagonal, a l’est per la gran via de Carles III, a l’oest per la fronte- ra amb l’Hospitalet i al sud amb el distric- te de Sants-Montjuïc, és el territori que fa de porta d’entrada a la ciutat de Barcelona. Així, la seva història està fortament vinculada a la dels nuclis poblats del seu voltant: l’Hospitalet, Collblanc o Sants. El barri té una població de 23.868 habitants, repartits en una superfície de 190,30 hectàrees. els seus límits actuals corresponen als fixats pel pla La Barcelona dels Barris, aprovat per l’Ajuntament l’any 2006.