4. Parròquia de Santa Maria Reina

4. Parròquia de Santa Maria Reina

Bastida entre els anys 1846-1850, coincidint amb la formació de l’eixample de les Corts Noves, va ser la primera parròquia de l’antic municipi de les Corts. Aquesta església noucentista té reminiscències del Renaixement italià.