24. Pati geològic de la Universitat de Barcelona

24. Pati geològic de la Universitat de Barcelona

Conjunt de materials geològics, explicats per divulgar el món de la geologia. Esdevé una mostra dels material que formen els fonaments geològics peninsulars, així com materials mesozoics i cenozoics. Les roques i les lloses del paviment segueixen un ordre temporal, de més antic a més modern.