21. Passatge de Tubella

21. Passatge de Tubella

Conjunt de cases unifamiliars construïdes el 1925. Els treballadors i treballadores de les fàbriques de Sants i les Corts eren els inquilins d’aquesta sèrie de casetes amb trets comuns: dues plantes, un jardí individual i certs tocs anglesos.